Hópihetánc

Ha én ezt akkor tudtam volna .....

2017. október 22. - hopihetanc

1.jpgSok felnőtt megfogalmazta már, hogy ha kamaszként ismerte volna az asszertiv kommunikáció módszerét, sokkal kevesebb konfliktussal kellett volna megküzdenie. A kamaszkor manapság egyre hosszabb ideig tart. Korábban kezdődik, és hosszasan kitolódik. Akár az is előfordulhat, hogy a szülő az életkorát tekintve felnőtt, lélektanilag pedig megrekedt a kamaszkorban.

Szülői dilemmák kamasz gyerekeknél

Sok szülő nem is tudja magáról, hogy a kamasz gyermekével való kommunikációja figyelmetlen, provokatív, gyakran megalázó, és ez óriási mértékben befolyásolja a kamasz válaszait. Ezek a szülők aztán többnyire agresszív módszerekkel akarják elérni, hogy a kamasz gyermekük a családon belül engedelmes, alkalmazkodó, ám a külvilágban önmagáért kiállni tudó, jó célokért együttműködő, sikeres kamasz legyen. A szülői módszerek káosza a gyermek lelkében egyébként is meglévő káoszt növeli. A szülők jót akarnak a kamasz gyermeküknek, és a saját agresszív fegyelmezési módszereiket csakis a gyermek érdekében történő racionális nevelésnek tartják. „Engem is így nevelt az apám/anyám, mégis felnőttem”, vagy „csak rendes embert akarok faragni belőle” – halljuk lépten-nyomon.

Azok a szülők, akik nem erőszakkal, hanem szeretettel, elfogadással fordulnak a kamasz gyermek felé, gyakran tanácstalanná válnak, nem tudják, hogyan őrizhetnék meg a jó viszonyt az egyre kritikusabbá, engedetlenebbé, idegesebbé váló gyermekükkel.

A szembefordulás és a lázadás kötelező

A legtöbb szülő szeretné elkerülni, hogy a kamasz gyermeke lázadjon, kritikussá, „utálatossá” váljon vele szemben. Azt gondolja, hogy a kamaszlázadást meg kell tudni úszni. Ez óriási tévedés, a kamaszkori krízis az élet része, melynek eredményeképpen küzdőképes, dönteni képes, sikeres új felnőtt születik. Senkinek ne legyen kétsége, hogy az a kamasz, aki a mama kedvenceként kedves és szófogadó gyermekként problémamentes kamaszkorral ajándékozza meg a szüleit, ebben a folyamatban jól megtanul hazudni – önmagának is. Bizonytalan önértékelésű felnőttként veszi majd észre, hogy valami fontos kimaradt az életéből, egy fejlődési szakaszt kihagyott.

Szembefordulni és lázadni a fejlődési szakasz velejárója, ám nem mindegy, hogy milyen formában és mennyi megoldatlan konfliktussal történik a változás.

A kamasznak is joga van ahhoz, hogy tisztelettel bánjanak vele

Az asszertiv kommunikáció megtanítja a kamaszt arra, hogyan bánjon tisztelettel másokkal, és hogyan vívja ki a tiszteletet önmaga számára. A kamasznak joga van ahhoz, hogy kifejezhesse az érzéseit, hogy megváltoztathassa a véleményét, hogy meghallgassák és komolyan vegyék a szavait, érzéseit, cselekedeteit. Joga van kérni azt, amire szüksége van, joga van hibázni és vállalni ezért a felelősséget, joga van nemet mondani. És joga van megtanulni azt is, hogy ezekkel a jogokkal hogyan éljen. Az asszertiv kommunikáció azt tanítja meg a kamasz gyermeknek, hogy ezekkel a jogaival hogyan tud jól élni.

Szép számmal vannak gyerekek, akiknek a családi kommunikációja rendben van, a szülők meleg szeretettel, a kreatív gondolkodást elősegítő módon nevelik őket, ám ezek a kamaszok is találkoznak az iskolában a tanárok vagy a kortársak provokatív, megalázó, agresszív viselkedésével. Úgy tűnik, hogy a szülők védelmező attitűdje ellenére mindenki számára elkerülhetetlen, hogy kellemetlen, bántó emberekkel, élethelyzetekkel találkozzon. Ezek kezelését, a személyiség védelmét szolgálja az asszertiv kommunikáció alkalmazása.

Az asszertív kommunikáció

Bármerre fordulunk a világban, mindenütt agresszióval találkozunk. Akár híreket olvasunk, akár az iskolai történeteket hallgatjuk, azt tapasztaljuk, hogy mindenütt jelen van az agresszió. Manapság bármiből kialakulhat konfliktus. Tanári kérdésből, kölcsön adott leckéből, öltözködésből, posztokból, véleményekből, mozdulatokból, bármiből, ha a másik gyerek vagy a tanár konfliktust keres, és provokál.

Az asszertív kommunikáció segíti a kamaszt abban, hogy felismerje, milyen viselkedési típusba tartozik az, akivel éppen beszél. Ha már felismeri a viselkedési típust, könnyebben tudja eldönteni azt is, hogyan szóljon az illetőhöz úgy, hogy csökkentse a konfliktus kialakulását, a másik fél agresszióját.

Az asszertiv kommunikáció képessé teszi a kamaszt a szándékok határozott megfogalmazására, az érzések nyílt és jóindulatú kifejezésére, az egyenes, határozott, nyílt beszédre. Az asszertív kommunikáció használatával elkerülhető a célozgatás, a kertelés, a mellébeszélés. Az asszertiv kommunikációhoz hozzá tartozik az őszintén a másik szemébe nézés, a nyugodt testtartás, és a magabiztosságot sugalló testbeszéd.

A kamasz gyereknek nagy szüksége van a megértésre. Arra, hogy megértsék őt, és arra is, hogy ő jól értse a környezetét. A pontos helyzetelemző kommunikáció befolyásolja az érzéseinket. Csökkenti a félelmet, a szorongást, a gátlásosságot, magabiztossá tesz, bátrabbá, határozottabbá.

Az asszertiv kamasz hamar megtalálja a helyét az osztályban, a családban, a változásokat természetesen fogadja, nyíltan kérdez és őszintén válaszol. Az asszertiv viselkedés jóindulatú, becsületes, odafigyel mások érdekeire, de szem előtt tartja és érvényt szerez a kamasz saját érdekeinek is. Az asszertiv kamasz úgy áll ki a saját jogaiért, hogy közben nem sérti mások jogait.

Szeretettel:

Csehák Hajnalka pszichológus

és a LELKI TITKAINK Mentálhigiénés Stúdió csapata

info@lelkititkaink.hu