Hópihetánc

Mi az igazság a rokkantak csoportos, strasbourgi perindításával kapcsolatban?

2018. január 13. - hopihetanc

celpont.jpgDemeter Éva nevével összemosták az interneten a rokkantak által, pertársaságban, csoportosan, a rokkantsági rendszer akkori, a rokkantakra rendkívül hátrányos központi módosításával szemben, Strasbourgban indított per sikertelenségét. Azok fejében, akik őt, egy személyben okolják a pertársaság pervesztességéért, meg sem fordul, hogy egy pertársaságot, főként nemzetközi bíróság előtt egy érdekvédő nem képviselhet, ehhez joga csak jogi képviselőnek van. Olvasóink kérdeztek, mi pedig tovább kérdeztünk: mi az igazság a pertársasággal történtekkel kapcsolatban?

A sajtóhírek akkoriban arról tudósítottak, hogy a Strasbourgi Emberjogi Bíróságon belefulladnak a magyarok panaszaiba, ezért azt javasolják, hogy ne egyénileg, hanem perközösségekkel keressék a panaszosok az igazukat. Így próbálkoztak a perközösségekbe szerveződők: a fegyveres testületek dolgozói, a magán nyugdíjpénztári tagok, a nyugdíj mellett munkát vállaló közalkalmazottak, de a rokkantak is eljutni az ügyükkel Strasbourgba. Több perközösséggel indultak harcba a rokkantak is az igazukért, de a perközösségeket ott nem engedték győzni.

Vajon mi lehetett ennek az oka?

A találgatások helyett megkérdeztük Demeter Évát, aki az egyik perközösségnél az előkészítő munkában segédkezett pár betegtársával együtt:

„Komoly munka volt ez azok számára, akik ezt a feladatot végezték. Három hónapig tartott az ingyenesen végzett munkánk, mellyel a perközösségi tagok képviseletét vállaló ügyvédi Iroda munkáját segítettük elő. A megbízásos szerződést a perközösségi tagok egyénileg kötötték meg az ügyvédi irodával, nekem ahhoz semmi közöm nem volt. Az ügyvédi iroda a Strasbourgi Emberjogi Bíróság által jónak ítélt, befogadásra alkalmas peranyagot nyújtott be. 

Mégis, amikor - feltételezhetően politikai okokból - pervesztesek lettek a rokkantak Strasbourgban, akkor egyes rokkantak engem okoltak a sikertelenségért. Sőt, azt terjesztették, hogy miattam vesztették el a pert, miközben az érdemi munkát a sikeresen működő ügyvédi iroda végezte el. Azzal, hogy segítettünk az előkészítő munkáknál, a rokkantak költségkímélőbben tudtak élni a jogorvoslati lehetőségükkel, mert az őket érintő, személyenkénti megbízási díj, csak egy szerény összegű díjazás volt az ügyvédi iroda felé azáltal, hogy az ügyvédi iroda által végzett nem kevés munka költségét annyifelé oszthatták szét a pertársaságon belül, ahány tag volt a pertársaságban.

A perközösségek sorra elbuktak Strasbourgban. Feltételezzük, hogy a rokkantak perközösségei is (több is volt) azért buktak el, mert, ha engedték volna azokat győzni, akkor mind a 305.323 fő rokkantsági nyugdíjától megfosztott személy számára precedens értékű lett volna a győzelem.

A sors furcsa fintora, hogy azok a rokkantak, akik egyénileg indultak, azokat mégis engedték győzni ugyanolyan esetekben is, mint a perközösségi esetek? Ez valószínű, hogy azért volt így, mert egyénileg csak pár millió forint a kártérítési összeg, viszont, ha a perközösséget engedték volna győzni, akkor milliárdokra rúgott volna a kártérítések összege. Ez a kudarc mellett, fájdalmas kártérítési tétel lett volna a magyar állam számára.

És milyen gyarló az ember? Az így keletkezett, nem kevés feszültség levezetéseként kellett egy bűnbak, akire rá lehetett húzni a vizes lepedőt. Közszájon kering a rokkantak között ma is a Facebookon, és egymást hergelik azzal évek óta, hogy Demeter Éva dilettantizmusa miatt bukták el a rokkantak a strasbourgi pert?

Ezeknek a véleményeknek a valósághoz semmi köze nincs, hiszen a keresetet egy sikeres ügyvédi iroda nyújtotta be, teljesen korrekt módon, és azt be is fogadták. Arra viszont kiválóan alkalmasak az erről szóló negatív híresztelések, hogy, akik megpróbáltak rajtuk segíteni, azok jó hírnevét aláássák”

– nyilatkozta az egykori érdekvédő, aki az ezzel kapcsolatos, rá zúduló rosszindulatú rágalomhadjárat miatt hagyott fel az önkéntes érdekvédelemi munkával. 

Van ennek a történetnek még egy tanulsága: Ne légy jó mindhalálig! 

Az érdekvédő - egy köztiszteletben álló családi háttérrel rendelkező - feleség, anya és nagymama. A családja látta az elmúlt években azt a rengeteg munkát és fáradhatatlan igyekezetet, melyet Éva másokért, még súlyos betegen is önzetlenül megtett. Nem lett volna szabad odáig elmerészkedniük az ő személyét lejáratóknak, ameddig elmentek ebben a bűnös játékban, vele szemben.  

Van egy ember tehát, akin már keresztülment az internetes lejárató úthenger. Napi szinten szórakoznak a nevével úgy, hogy hol azt írják, hogy:

„megérdemelné, hogy agyonverjék, lámpavasra küldenék, kerékbe törnék, vagy felnégyelnék”

stb. 

A gúnyos jelzők kifogyhatatlan tárházával illetik a személyét, irdatlan mennyiségű szennyáradattal megfűszerezett véleményekkel és fenyegető kijelentésekkel árasztják el a Facebookot. Évek óta szüntelen és elvtelen támadás folyik ellene. Mindez a bűnös játék az internet nagy nyilvánossága előtt zajlik, mint egy színházi előadás, vagy egy véget nem érő szappanopera. 

Az érdekvédőt, ha egy-egy rendezvényre előadónak felkérték, vagy nyilatkozott a médiának, elmondott egy-egy beszédet, akkor „önmaga-mutogató sztárnak” gúnyolták. ...

Az egyik, róla szóló híradás alá érkezett egy komment, melyet csak azért osztunk meg olvasóinkkal, hogy láthassák: az érdekvédő elleni lejárató kampányt indítók milyen kiemelkedő eredményre tettek szert, mindössze 1,5 év leforgása alatt, azzal, hogy minden fórumon csak a mocskolódásaikat hangoztatták, úgy, hogy a híreszteléseiknek semmi alapja nem volt. Az érdekvédőre való sárdobálás ugyanis nemcsak az érdekvédőről szóló cikkek alá érkezett tőlük, hanem minden egyes cikk alá, amit csak a Facebookon bárki közzétett azokban a csoportokban, ahol ők is jelen voltak. És ebben a formában minden egyes ember értesülhetett az ő gyűlöletükről. …. És, mivel sokszor kellett hallaniuk, és olvasniuk – az emberek elhitték. Ráadásul igaznak hitték. …

Mi lett a végeredmény? Nézzük, és lássunk is közben: 

„Nem kéne ezt a Lúvnyát kerékbetörni, aztán négyfelé vágni, és tetemét az ország négy sarkába kitűzni? Mindenki okulására! Ideje lenne már, ha már ennyire szereti mindenkiÉn még jót róla soha nem hallottam! Szóval ideje lenne az ítélet hozatalnak!

(A komment a Híraréna portálon olvasható.)

Sokat nem kell gondolkodnunk a komment tartalmán, mert tény: ilyen szinten gyűlöltették meg őt még olyan emberekkel is, akik addig nem, csak a lejárató hadjárat ideje alatt és folyamatából értesülhettek Demeter Éva nevéről. Ezt a kommentet, példának okán, egy olyan ember írta, ekkora gyilkolási vággyal, akinek soha nem volt dolga az érdekvédővel. ...

 

Előzmény:

Ki ő, és mit csinál valójában?

 

 

Ha hasznosnak ítélte meg a kedves olvasó az olvasottakat, viszonzásként katt ide.

Facebook-oldalunkat pedig itt like-olhatja.